ГЕРАСИМОВ Иннокентий Петрович

Иннокентий Петрович [9(22). 12. 1905-ж. т., Кострома] — сов. географ, геоморфолог, топурак таануучу, СССР ИАнын акад. (1953; корр. мүчө, 1946). 1945-жылдан КПСС мүчөсү. Ленинград ун-тин бүтүргөн (1926). 1936—56-ж. В. В. Докучаев атн. Топурак таануу ин-тунун геогр. ж-а топурак картографиясы бөлүмүн башкарган. 1945-жылдан СССР ИАнын Геогр. ин-тунда иштейт, 1951-жылдан анын директору. Каз-н, О. Азия, Батыш Сибирь, Урал, Ы. Чыгыш экспедицияларына катышкан. Батыш Европа, Индия, Кытай, Япония, Сенегал, Тунис, Бразилия, АКШ, Жаңы Зеландия, Чили, Уругвай, Мексика, Австралия, Шри-Ланка, Марокко, Гвинеяга саякат жасаган. Негизги эмгектери топурактын генезисинө ж~а географиясына, физ. географияга, о. эле палеогеография ж-а геоморфо-логияга арналган. Жердин рельефи-нин өсүш ж-а классификациялоо проблемаларын, табиятты коргоо ж-а’ кайра өзгөртүү, табигый байлыктарды комплекстүү пайдалануу маселелерин иштеп чыккан. Изилдөөлөрдүн жаңы методдорун пайдаланып, геогр афияда конструктивдик багытты өнүктүргөн. «Дүйнөнүн, фивика-географиялык атласынын» (1964) редкол-легиясын башкарган. Сов. географтардын Улуттук комитетинин пред-ли (1957-жылдан), Жалпы союздук поч-воведдер коомунун президенти (1963-жылдан), Болгария ИАнын анык мүчөсү (1962), Берлипдеги Германия ИАнын мүчөсү (1968). Ленин ордени, башка 3 орден ж-а бир нече медаль м-н сыйланган.

Ад.:   Маринич А. М. [и др.], Шестидесятилетие со дня рождения и сорокалетие научной деятельности академика И. П. Герасимова, «Изв. АН СССР. Серия географическая», 1965, в. 4, 6.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *