ГЕПТАН

от2020

Ноя 28, 2020

н-г е п т а н — түссүз суюктук, кайноо t 98,4°С Сууда эрибейт, эфир ж. б. орг. эриткичтер м-н аралашат. Хлор м-н реакцияга кирип, С1 көмүртектин 1—2 атомдору м-н байланышат, азот кычкылы же 13% түү Н№>з м-н нитирленет ж-а Ог м-н кыч-кылданат. Таза түрүндө каныккан углеводороддордон синтөзделет ж-а нефтиден же синтет. бензинден бөлүнүп алынат. Г. карбюраторлук күйүүчү майлардын детонациялык туруктуулугун аныктоодо эталон катары колдонулат.

от 2020