ГЕО

от2020

Ноя 28, 2020

(гр. ge — Жер) — татаал сөздөрдүн Жерге, жер шарына таандык дегендей маанилерди туюндуруучу составдын бөлүгү (мис, география, геология).

от 2020