ГЕОХИМИЯЛЫК ПРОВИНЦИЯЛАР

— жер кыртышындагы хим. элементтер- » дин кээ бирөөлөрү өтө эле көп, башкалары аз таралган айрым аймактар. Белгилүү аймактын тоо тектериндв-ги хим. элементтердин өлчөмүн, алардын жер кыртышындагы орг. өлчөг мүнө — кларкына (к. Элеменгтероин кларкы) салыштыруудан аныкталат. Хим. элементтердин саны «кларктан» канчалык айырмаланса, Г. п. ошончо даана өзгөчөлөнүп, ал аймакта белгилүү типтеги кен байлыктардын топтолушу, топурак-кыртыш, жер астындагы ж-а үстүндөгү суу, өсүмдүк-жа-ныбарлардын бөтөнчөлүгү байкалат. Кен байлыктарды издөөдө Г. п-ды аныктоонун мааниси чоң.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *