ГЕОФИТТЕР

от2020

Ноя 28, 2020

(гео… ж-а гр. phyton — өсүмдүк) — кышка же кургакчылыкка чыдамдуу органдары ж-а кайра өсүүчү бүчүрлөрү (тамыр-сабактагы, түймөктөгү, пияз-түптөгү) топур акта жатуучу көп жылдык өсүмдүктөр. Г.— өсүмдүктөрдүн тиричилик фермаларынын бири. Аларга пияз-түптүү, түймөктүү ж-а тамыр-сабактуу өсүмдүктөр кирет.

от 2020