— геофизиканын айрым маселелери б-ча ил. изилдөөлөр жүргүзүүчү мекеме. Г. о. тоо-кен ө. ж-ын магниттик, ме-теорол. маалыматтар м-н камсыз кылуу максатында 1-жолу Свердловск (1836) ж-а Тбилиси (1837) шаарында уюштурулган. Г. о. 1884-ж. Иркут-скиде, 1912-ж. Владивосток™ түзүлдү. 1849-ж. Петербургда Башкы физ. обсерватория ачылып, ал геофиз. изилдөөлөр м-н катар өлкөдөгү об-серваториялар м-н метеорол. станцияларды ил.-методикалык жактан же-тектеди. Совет бийлиги жылдары Г. о. Киев, Ташкен, Алматы, Куйбышев ж. б. шаарларда уюштурулган. Г. о. метеорологиялык, аэрологиялык д. у. с. байкоолор жүргүзөт.

от 2020