ГЕОФИЗИКА ОБСЕРВАТОРИЯСЫ

— геофизиканын айрым маселелери б-ча ил. изилдөөлөр жүргүзүүчү мекеме. Г. о. тоо-кен ө. ж-ын магниттик, ме-теорол. маалыматтар м-н камсыз кылуу максатында 1-жолу Свердловск (1836) ж-а Тбилиси (1837) шаарында уюштурулган. Г. о. 1884-ж. Иркут-скиде, 1912-ж. Владивосток™ түзүлдү. 1849-ж. Петербургда Башкы физ. обсерватория ачылып, ал геофиз. изилдөөлөр м-н катар өлкөдөгү об-серваториялар м-н метеорол. станцияларды ил.-методикалык жактан же-тектеди. Совет бийлиги жылдары Г. о. Киев, Ташкен, Алматы, Куйбышев ж. б. шаарларда уюштурулган. Г. о. метеорологиялык, аэрологиялык д. у. с. байкоолор жүргүзөт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *