ГЕОТЕХНОЛОГИЯ

— кенди чыккан жерден казып алуунун химиялык, физика-химиялык, биохимиялык ж-а микробиол. методдору. Г. методу м-н кенди казып алууда кен табылган жерге скважиналар бургуланат да, ошол скважиналар аркылуу кен алынат. Көмүрдү жер астында газга айландыруу, күкүрт эритип алуу, жер астындагы ысык суулардан минерал-дуу заттар бөлүп алуу, нефтини жылуулук аркылуу чыгаруу ж. б. методдор Г-га мисал боло алат. Дүйнөдө казып алынуучу кукүрттүн 2/з ге жакыны өтө ысык суу м-н жер астында кен чыккан жердин өзүндө эритип алынат. Ушул метод м-н алынган күкүрттүн сапаты да жогору (99,99%) болот. Өзүлөрү 80—90°С-де эрий турган асфальт, бура, озокерит ж. б. минералдарды ушул метод м-н алууга мүмкүн. Калий тузу жаткан жеринде эритилип, эритме сорду-рулуп чыгарылат да, анан бууланты-лып алынат. Г. запасы анчалык көп болбогон рудаларды казып алууга, чачыранды элементтерди алууну көбүрөөк жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *