(8. И. 1901, Бырлад — 19. 3. 1965, Бухарест) — Румыния жумушчу кыймылынын, РСР- Г1 ‘» дин мамл. ж-а \ саясий ишмери. 18 жашынан жу-— ——кЯ«;:.’ мушчу кыймылына катышат. 1930-ж. Румыниянын компартия сына (РКП) өтөт. 1932-жылдан т. ж. жумушчулар проф-союзунун Бүткүл __ _ руМЬШИЯЛЫК БК- Георгиу-Дежг нын секретары. Темир жолчулар-дын ж-а нефтичилердин иш таштоо-сун (1933) уюштурууга катышканы үчүн 1933-ж. 12 жыл каторгага айдалат. 1935-ж. РКП БКнын мүчөлүгүнө сырттан шайланат. Фаш. диктату-para каршы куралдуу көтөрүлүштүн даярдалышына байланыштуу 1944-ж. РКПнин жардамы м-н Г.-Д. түрмөдөн качып чыгат; Румыния фаш. режимден бошонгондо (1944-ж. авг.), Г.-Д. Румыниядагы социалдык-экон. кайра түзүүлөрдү ишке ашыруу кү-рөшүнө жетекчилик кылат. 1945-жыл-дын октябрынан РКП БКнын Ген. секретары (1955—65-ж. биринчи секретарь). 1944—48-ж. бир катар мин-волорду башкарат. 1948—52-ж. Румыния Мин. Советинин пред-лине биринчи орун басар, 1952—55-ж. Мин. Советинин пред-ли. 1961-жылдын марты-нан РСРдин Мамл. советинин пред-ли. Г.-Д. Румын Соц. Респ-касынын эки жолку Соц. Эмг. Баатыры (1951,1961).

 

от 2020