ГЕОРГИЕВКА ТУРАК ЖАЙ ДӨҢСӨӨ-СҮ

— таш доорундагы турак жай. Ал б. з. ч. 40 миңинчи жылдардагы орто палеолит дооруна таандык. 1967-ж. В. А. Ранов ж-а М. Б. Юнусалиев тапкан. Турак жай Фрунзе ш-нан 20 км аралыктагы Георгиевка поселкасы-нын жанында (Чүй суусунун сол жээги). Андан ар түрдүү буюмдар казылып алынган. Алардын көбү—• учтуу куралдар, бычактар ж-а кыр-гычтар. Ал табылгалар көбүнчө неле-валлуар индустриясына мүнөздүү.

Ад.:   Ранов» В. А., Н е о м е я но в С. А., Палеолит и стратиграфия Средней Азии, Душ., 1973; Юнусалиев М. Б., В глубь тысячелетий по долинам Киргизстана, Фр., 1970.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *