ГЕОПОЛИТИКА

элдин турмушу географиялык шарттарга байланыштуу калыптанат деп эсептеген бурж. доктрина. Ал доктринанын туңгуч өкүлдөрү: Р. Челден (Швеция), Ф. Рат-цель (Германия), Х. Маккиндер (Англия), А. Мэхен (АКШ) ж. б. Алар адамзат тарыхын ар кайсы мамлекеттердин «жашоо мейкиндиги» үчүн кү- рөшүнүн аренасы деп карап, баскынчылык саясатты актоого аракет кылышкан. Айрыкча фаш. Германияда Г. официалдуу доктринага айланып, Гитлердин баскынчы тышкы саясатын жактаган. Азыр Г. дүйнөгө үстөмдүк кылам^деген импер. мамлекеттердин идВол. куралы болуп калды.

Aд.: Тейден Г., Критика немецкой геополитики, пер. с нем., М., 1960.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *