— бирдей катыштагы фигуралар-дын өлчөмдөрүн өзгөртүү; тегеректер-дин радиустарын бирдей чоңдукта чоңойтуу, белгилүү бир эрежени пайдаланып, берилген фигураны экинчи бир фигура м-н салыштыруу. Г. ө. т. ар түрдүүчө берилет. Алардын ичинен көбүрөөк пайдаланганы — чекиттин өзгөртүп түзүү. Чекиттин өзгөртүп түзүү көп турдүүлуктүн (сызыктар, беттер, мейкиндиктер) өзүнө өзүн чагылдыруу! Чекиттин өзгөртүп түзүүдө чекиттердин жыйындысы катары каралуучу ар бир фигура түспөл деп аталуучу жаңы фигурага өзгөртүлүп түзүлөт. Чекиттердин ортосундагы катыштарды байланыштыруучу чекиттин өзгөртүп түзүү сыяктуу эле, фигуралардын ортосундагы катыштарды түзүүчү фигуралык өзгөртүп түзүү да геометрияда кеңири колдонулат. Г. ө. т. элементтерди өзгөртүү, б. а. чекиттерди сызыктарга, сызыктарды чекиттерге айландыруу мүмкүнчүлүгүнө да ээ.

Ад.:   Ефимов Н. В., Высшая геометрия, 1953.

от 2020