— те- гиздиктеги же мейкиндиктеги чекиттердин көптүгү. Чекиттердин көптүгү чектүү же чексиз көп санда болот. Мис, чекит, үч чекит, кесинди, шоола, түз сызык, үч бурчтук, тетраэдр, айлана, мейкиндик ж. б.

от 2020