ГЕОМЕТРИЯЛЫК ФИГУРАЛАР

— те- гиздиктеги же мейкиндиктеги чекиттердин көптүгү. Чекиттердин көптүгү чектүү же чексиз көп санда болот. Мис, чекит, үч чекит, кесинди, шоола, түз сызык, үч бурчтук, тетраэдр, айлана, мейкиндик ж. б.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *