ГЕОМЕТРИЯЛЫК ОРТО САН

— берилген п оң сандардын ь а2,…, а„) көбөйтүндүсүнүн ге — даражалуу тамырына барабар болгон а* саны: а*=пУаь а2, …, ап. Эгерде а ж-a е сандарынын Г. о. с-ы»^ав га барабар болсо, анда ал а м-н в арасында орто геом. же орто пропорциялагд сан деп аталат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *