— формасы ж-а өлчөмү гана эсепке алынган фигура. Г. н. үч өлчөмгө ээ. Мис, куб, тегерек нерселер, к. Геометрия.

от 2020