ГЕОЛОГИЯ МУЗЕЙИ

Кыргыз ССР геология б ашка р масын ы н— минералдар м-н тоо тектердин кол-лекцияларын чогултуу, иретке келтирүү, сактоо, о. эле геол., минералогия, петрография ж. б. б-ча ил. из. ж-а пропаганда иштерин жүргүзө турган мекеме. Фрунзе ш-нда Кыргыз ССР геол. башкармасында уюшулган. 1939-ж. геолог П. И. Первухин Кырг-ндын минералдары м-н тоо тек-теринин алгачкы үлгүлөрүн жыйнаган. 1943-ж. алардан айрым жерлер үчүн кичирээк музей коллекциясы куралган. Ошол эле жылы байыркы жаныбарлар м-н өсүмдүктөрдүн ташка айланган палеонтологиялык үлгүлөрүн геолог А. А. Волкова чогултуп, палеонтологиялык коллекция түзө баштаган. 1963-ж. Геол. башкармасынын имаратында (Дзержинский проспектиси, 2) музей ачылды. Музейде #есп-ка-быздын аймагынын ар кайсы жеринен чогултулган Кырг-ндын геол. түзүлүшүн ж-а кен байлыгын толук мүнөздөөчү тоо тектер, минералдар, рудалар ж-а Урал, Ы. Чыгыш, Кавказ, Украина, о. эле Мексика, Куба ж-а Африка өлкөлөрүнөн алынып келинген үлгүлөр бар. Музейдин 7 миң чамасындагы көргөзмө экспонаты аянты 150 м2 келген 4 залда жайгаштырылган. Кен байлыктар залында Кырг-ндын негизги кен чыккан жерлеринин геол. толук мүнөздөмөсү берилип, алардагы рудалардын үлгүлөрү көргөзмөгө коюлган. Экинчи залда ар түрдүү минералдар м-н тоо тектердин, о. эле Кырг-ндан чыгуучу кооз таштардын кесилип жылмаланган үлгүлөрү бар. Кырг-ндын аймагындагы тоо тектердин геол. жашын, пайда болуу тарыхын аныктоодо чоң роль ойногон палеонтология бөлүмү үчүнчү залды ээлейт. Кырг-ндын геол. түзүлүшүн ж-а кен байлыктарын чагылдырган рельефтик карта, казылып алынган кендердин рудалары ж-а кендерди алгачкы ачкандар, СССР ж-а Кыргыз ССР мамл. сыйлыктары м-н СССРдин орден-медалдарын алган геологдор тууралуу стенд ж. б. өзүнчө бир залда көрсөтүлөт. Музейдин коллекциясы барган сайын көбөйүүдө. Г. м. эл чарбасынын геология м-н байланышкан маанилүү маселелерин чечүүгө көмөктөшөт; адистер үчүн тематикалык экскурсиялар, лекциялар уюштуруп турат; жог. окуу жайы, техникум ж-а мектептер үчүн көрсөтмө-окуу коллекцияларын түзүүгө жардам берет; геол. илимин ж-а анын ийгиликтерин эл арасына таратуу ж-а мектеп окуучуларынын геол. саякаттарын жүргүзүү 6-ча да иш алып барат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *