ГЕОЛОГИЯЛЫК ЯРУС

(катар) — жалпы стратиграфиялык шкалада геологиялык бөлумдун бир бөлүгү, ташка айланган байыркы организм калдыктарынын белгилүү бир комплекси м-н мүнөздөлгөн ж-а бир геологиялык кылымдын ичинде пайда болгон тоо тектердин жыйындысы. Г. я. Жердин геол. өсүп-өөрчүшү-нүн белгилүү бир этабына туура келет. Анын көлөмү м-н чеги Жердин ж-а орг. дүйнөнүн өнүгүшүнүн белгилүү бир стадиясын чагылдырган геол. ж-а палеонтологиялык белгилердин негизинде аныкталат. Г. я. .геологиялык зоналарга же горизонт-торго бөлүнөт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *