(лат. aeon— узак убакыт) — Жер тарыхынын бир нече геологиялык заманды бириктирүүчү геохронологиялык эң ири убакыт өлчөмү. Жалпы кабыл алынган бөлүнүштөрү азырынча жок. Көбүнчө криптозой зону ж-а фанеразой эонуна бөлүнүшү колдонулат. Кээ бир илимпоздор палеогей, мезогей, неогей деп да бөлүшөт.

от 2020