ГЕОЛОГИЯЛЫК ЭКСПЕДИЦИЯ

— 1) геол. жумуштарды кеңири аймакта жүргүзүүчү өндүрүштүк мекеме. Г. э. эл чарбасына керектүү кен байлыктарды ачуу максатында геол. жумуштардын бардык түрүн пландуу түрдө жүргүзүп, өз алдында чарб. эсепте турат. Коюлган максатка, жумуштун мүнөзүнө карай гомплекстүү жана адистештирилген, и эми жумуштардын аткарылышы мө-өнөтүнө жараша туруктуу ж-а мезгилдүү Г. э. деп бөлүнөт. Комплекстүү Г. э. геол. жумуштардын ар кан-ил комплекстерин (геол. съемка, издав, чалгындоо ж. б.) ишке ашырат, адистештирилген Г. э. бир гана про-фжздеги геол. жумуштарды жүргү-ier. Геол. жумуштар үзгүлтүксүз гал бою бир эле аймакта жүргү-түжгө, ал жерде туруктуу өндүрүштүк тех. ж-а жашоо-тиричилик базасы болсо, туруктуу Г. э. деп, ал эми {азасы жок эле бир-эки сезон иштөө- гө уюшулса, мезгилдүү Г. э. деп аталат. Г. э-нын составына геологиялык партия, отряд, мех. мастерской, ла-бор-я ж. б. көмөкчү чарбалар кирет. Г. э. геол. трестке, аймактык геол. башкармасына, ил. из. ин-туна, союздаш ресц-калар м-н СССР геол. мин-волоруна баш иет. Кырг-ндагы Г. э-лар ж-дө, к. Геология башкармасы; 2) геол. ил.-из. мекеме кызматкерлеринин изилдөө жумуштарды жүргүзүү үчүн кыска мөөнөткө талаага, тоого чыгышы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *