ГЕОЛОГИЯЛЫК УБАКЫТ

геологиялык ярустун белгилүү бир бөлүгүнүн же жерг. стратиграфиялык шка-ланын свита, пачка, горизонт сыяктуу бөлүктөрүнүн тоо тек катмарлары пайда болушуна кеткен мезгил; геологиялык кылылгЭьш бир бөлүгү. Г. у. кээде геол. кылым, доор, мезгил ж-а замандын синоними катары да колдонулат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *