ГЕОЛОГИЯЛЫК ТОП

— бир геологиялык замандын ичинде пайда болгон тоо тек катмарларын бириктирүүчү жалпы стратиграфиялык тааланын ири бирдиги. Г. т. геологиялык системаларга бөлүнүп, бир нече Г. т. эонотеманы түзөт. Ар бир Г. т. тоо тек катмарлары ж-а аларда сакталган байыркы организм калдыкта-рынын бөтөнчөлүктөрү м-н мүнөздө-лүп, Жердин өнүгүшүнүн белгилүү этабын көрсөтөт. Г. т. геол. замандар-дын (архей, протерозой, палеозой, мезозой, кайнозой) аттары м-н аталат. Термин 1881-ж. Эл аралык геологиялык конгресстин 2-сессиясында кабыл алынган. Чет өлкөлөрдө Г. т. кээде э р а т е м а деп аталат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *