ГЕОЛОГИЯЛЫК СИСТЕМА

— бир геологиялык мезгилдин ичинде пайда болгон тоо тек катмарлары; жалпы стратиграфиялык шкаланын экинчи катардагы бирдиги. Ал ташка айланган жандыктардын (фауна) тукум же уруулары, өсүмдүктөрдүн (флора) уруу же түрлөрүнүн бүт таралышы м-н мүнөздөлөт. Г. с. геологиялык бөлүмгө (2 же 3) ж-а геологиялык ярустарга бөлүнүп, бир нече Г. с. бир геологиялык топко бириктирилет. Г. с-нын аттары ж-а алардын кө-лөмдөрү 1881-ж. Эл аралык геологиялык конгресстин 2-сессиясында кабыл алынып, кийин толукталган. Азыр кембрий, ордовик, силур, девон, таш көмүр (карбон), пермь, юра, бор, палеоген, неоген, антропоген сыяктуу Г. с-лар бар.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *