бир аймак-тьга чегинде белгилүү физикалык ж-а геогр. шартта пайда болгон чөкмө, жанар тоо ж-а метаморфизм: тоо тектеринин, алардын составынын бирдейлиги ж-а окшоштугуна карай бириктирилген катмарлар; жерг. стратиграфиялык бөлүнүштөрдүн негизги бирдиги. Г. с. көлөмү б-ча геологиялык ярустун (кылым) бир бөлүгүнөн геологиялык системага (мезгилге) чейинки аралыкты камтыйт. Бир нече Г. с. биригип, геологиялык серияны түзөт ж-а ал төмөнкү, ортоңку, жогорку деп аталган свитачага бөлүн-нөт. Г. с. алгачкы бөлүнгөн жердин геогр. аты м-н аталат (мис, Жетим тоо свитасы).

от 2020