ГЕОЛОГИЯЛЫК ПАРТИЯ

— геол. ме-кеменин уюштуруу ж-а тех. жактан өз алдынча туруп, белгилүү объект-терде геол. жумуштарды жүргүзүүчү негизги өндүрүштүк бөлүмү. Геол. экспедициянын же түз эле геол. башкармасынын карамагында болот. Жумуштун көлөмү м-н комплексине жараша өз алдынча баланстуу же отчет берүүчү Г. п-лар деп бөлүнөт, ал эми коюлган максатка ж-а жумуштун мүнөзүнө жараша геол. партия ж-а геол. чалгындоо партиясы деп жиктелет. Геол. издөө-чалгындсго партия-ларынын тобуна геофиз., гидрогеол., инженердик-геол. сыяктуу атайы партиялар кирет. Г. п-нын составында отряддар, участкалар, о. оле көмөкчү чарбалар болот.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *