ГЕОЛОГИЯЛЫК МЕЗГИЛ

геологиялык системаны түзүүчү тоо тек катмарларынын пайда болушуна кеткен убакыт бирдиги. Геологиялык замандын бир бөлүгүн түзүп, бир нече геологиялык доорго бөлүнөт. Г. м-дин узактыгы ар түрдүү. Мис, кембрий-де 70, силурда 30, девондо 60, палео-генде 42 млн жыл, ал эми антропо-ген мезгилинин узактыгы 600 миң— 3,5 млн жыл деп эсептелет. Г. м-дин аты геол. системанын аты м-н бирдей аталат (мис, силур системасы — силур мезгили ж. б.).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *