геологиялык ярусту түзүүчү тоо тек кат-марларынын пайда болушуна кеткен убакыт бирдиги. Радиологиялык анык-тоолор б-ча анын узактыгы палеозой заманында 10 млн, мезозой м-н кай-нозойдо 5—6 млн жылга жакын. Г. к. өзүнө тийиштүү ярустун аты м-н аталат (мис, төмөнкү кембрий мезгилинин алдан кылымы). Бир нече Г. к. геологиялык доорду түзөт.

от 2020