ГЕОЛОГИЯЛЫК КОНТАКТ

— жер кыртышындагы составы, пайда болушу ж-а жашы б-ча ар түрдүү тоо тектердин бири бири м-н чектешип (тийишип) турган жери (бети). Чөкмө же эффузив тоо тектери мурда пайда болгон тоо тектердин үстүн жаап жатса, нормалдуу же стратиграфия л ы к (к. схема), интрузия тоо тектери мурда пайда болгон тоо тектерди жиреп чыгып, аларды өзгөрүүлөргө уч5гратса, магмалык же интрузивдик, түрдүү тоо тек-тер бири бири м-н тектоникалык жаракалар б-ча чектешсе, тектони-к алык контакт деп аталат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *