ГЕОЛОГИЯЛЫК КЕСИЛИШ

— жер кыртышындагы тоо тек катмарлары-нын туурасынан тик кесилишиндеги геол. түзүлүштүн көрүнүшү түшүрүлгөн чийме. Ал геол. карталар б-ча ж-а геол. байкоолордун, тоо өткөөл-дөрүнүн, бургулоо көзөнөктөрунүн, геофиз. изилдөөлөрдүн ж. б-дын маалыматтары б-ча түзүлөт. Г. к. адатта геол. структураларды туурасынан кесип өткөн түз же сынык сызык б-ча жүргүзүлүп, анда тоо тектердин, руда тарамдарынын, тектоникалык жаракалардан жайгашуу иреттери, кат-марлардын калыңдыгы, составы, тус-пөлү ж. б. көрсөтүлөт (к. схема). Г. к-тин масштабы ал түзүлгөн геол. Кээде гана, айрыкча инженердик геологияда, максатка ылайык тик масштабы бир нече эсе чо-ңойтулат. Г. к. геол. түзүлүштүн тереңдикке карай өзгөргөндүгүн көрсөтүү м-н геол. картаны толуктайт. Ал. айрыкча антропогендин калың чөк-мөлөрү м-н жабылып калган аймактар үчүн өтө маанилүү.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *