ГЕОИД

(гео… ж-а гр. eidos — түшөлү, көрүнүшү) — толкунсуз океан ж-а деңиздин деңгээлдин бети м-н чектелип, ал беттин уландысы материктер аркылуу көңүлдө (ой м-н) гана болжолдоп жүргүзүлгөн туюк фигура. Ал Жердин тегизделген кебетеси иретинде кабыл алынган (к. схема). Г-дин бети бардык чекитинде оордук күчүнүн багытына перпендикулярдуу ж-а бардык жеринде томпок келет. Г. түшүнүгү Жердин кебетеси туура•туу узак мезгилдер ой жүгүртүүдөн келип чыгып, кийин калыптанган. «Г.» терминин 1873-ж. немең, илимпо-зу И. Листинг сунуш кылган. Г-ден байттан жер бетинин бийиктиги эсеп- телет. Азыркы маалымат б-ча Жердин эң туура алынган сфероидине Г-дин орт. дал келбөөсү ±50 м, максимуму +100 м.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *