ГЕОДЕЗИЯЛЫК ТАРМАК

жер бетинде атайы геодезиялык белгилер түрүндө орнотулган чекиттердин (пункттардын) системасы. Геодезиялык пункттардын геогр. өз ара жайгашуу абалы план ж-а бийиктик б-ча геод. ченөөлөрдүн натыйжасында аныкталып, өтө керек маалыматтар катары дайьгма такталып турат. Так-тоодо Жердин жасалма спутниктери-нен жүргүзүлгөн байкоолордун натыйжалары да пайдаланылат. Г. т. топографиялык карталарды түзүүдө, алардын негизи ж-а белгилүү бир жерге дал байланыштыруу муктаждыгында™ инженердик изилдөө ж-а курулуш тургузуу жумуштарынын башкы таяныч пункттарынан.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *