ГЕОДЕЗИЯЛЫК ПУНКТ

— жер бетиндеги алган орду геод. ченөөлөр м-н координаталардын ж-а бийиктиктин тигил же бул системасында аныкталган чекит. Г. п-тун коорди-наталары көбүнчө триангуляция методу м-н аныкталат. Бул учурда Г. п. триангуляция же тригонометриялык пункт деп аталат. Эгер Г. п. полигонометрия методу м-н аныкталса, ал полигонометрия пункту деп аталат. Г. п-тун бийиктиги нивелирлөө методу м-н аныкталат. Триангуляция, полигонометрия ж-а нивелирлөө пункттары белгилүү бир тереңдикке. Геодезиялык пункт. Геодезиялык борбор: 1, 2, в— бетон блоктор; 4, 5 — маркалар; в— моло. топогр. изилдөөлөрдүн ж-а ар түрдүү инж. жумуштар м-н эл чарбасындагы геод. ченөөлөрдүн негизи болот.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *