ГЕОДЕЗИЯЛЫК БЕЛГИЛЕР

— жер бетине геодезиялык пункттарды көрсөтүү үчүн атайын курулган белги- а-дын тобуна кирет. Чекиттин кеңдигин, узундугун ж-а жер бетиндеги нерсенин азимутун аныктоочу универсал аспап астр-ялык пункттарды аныктоонун негизгиси. Жер бетинин ой-чуңкур, түздүгүн (бийиктигин) аныктоо үчүн геод. нивелир (3-сүрөт) ж-а рейка (4-сүрөт) пайдаланылат. Мензула ж-а кипрегель (5-сүрет) графи-калык жол м-н топосъемка дезиялыксиг жүргүзүүдө колдонулат. нал. План түзүү үчүн транспорт-тир, координаталык торду түзүүчү Дробышев сызгылер. Г. б-дин жер үстүндөгү бөлүгү таш мололор, жыгач же металл му-наралар түрүндө тургузулуп, алардын бийиктиги м-н конструкциясы жердин шартына ж-а пункттардын

ГЕОДЕЗИЯЛЫК аралыгына жараша ар түрдүү болот. Негизинен бийикт. 6—18 м ге жетет. Жер астындагы бөлүгү бетондон же бетонго карматылган темир түтүктөн турат. Анын ортосуна чоюн марка бекитилип, ага чекит же көзөнөкчө белгиленет. Ал пункттун геод. борботемяр-бетондон курулуп, жер бетине агайын белгилер коюлат (к. Геодезиялык белгилер). Өз ара байланышкан Г. п. геодезиялык тармакты түзөт. Ал жер бетинде жүргүзүлүүчү ру катары эсептелет. Нивелирлөө пункттарындагы белгилер — репер же имараттардын керегесине тагылган чоюн марка. Маркада геод. пункттун номери ж-а түрү куюлуп жазылган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *