-жер бетиндеги эки чекиттин узундугу сызыктуу чен м-н жог. тактыкта ченел-ген аралыгы. Ал триангуляцияда үч бурчтуктун бир жатынын узундугун аныктоо үчүн керек. Г. б-тин уз. болжол м-н 8—15 км ден ашып, инвар зымы м-н 1:1 500 000 тактыкта чене-лет. Г. б. геод. система м-н базистик тармак аркылуу байланышат.

от 2020