практикалык астрономиянын геод. ж-а картография м-н тыгыз байланышкан тармагы. Г. а-да аныктоолор талаа шартында жүргүзүлгөндүктөн ал талаа астрономиясы деп да аталат. Г. а. жер бетиндеги ар кандай чекиттин геогр. координата-сын, б. а. геогр. кеңдик ж-а узундук-ту табууда колдонулат. Кеңдикти, узундукту ж-а багытты табуу учурунда жерг. убакытты так билүү зарыл. Астр-ялык байкоонун негизинде кеңдиги ж-а узундугу аныкталган жер бетиндеги чекит астр-ялык пункт деп аталат.

от 2020