Памирдеги мөңгү, Ванч суусунун башында. Тажик ССРиндеги Дарбаз ж-а Илимдер академиясы кырка тоолорунун кошулган жеринен орун алган. Уз. 21,5 км, аянты 81,75 км2. Этеги 2660 м ге чейин түшөт.

от 2020