ГЕОГРАФИЯЛЫК АБАЛ

—жер бетиндөги кандайдыр бир пункттун же ареалдыя андан тышкары жаткан объект же аймакка карата абалы. Математикада Г. а.— ошол пункттун же жердин узундугу ж-а кеңдиги; фпз. географияда — алардын физ. геогр. объектиге карата (тоо, дарыя, көл, деңиз, океан ж. б.) абалы.. Экон. ж-а саясий географияда Г. а.— өлкөнүн, райондун, кыштактардын ж. б. объектилердин башка экон. геогр. объед«тилерге (жол катташуу, рынок, чарба борборлору ж. б.) ж-а физ. геогр. объектилерге карата абалын билдирет. Г. а.— өлкөнүн, райондун, шаардын өнүгүшүнүн зарыл шарттарынын бири. Г. а-дын практикалык мааниси түрдүү коомдук-экон. фор-мацияда өзгөрүп турат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *