ГЕОБОРБОРДУК КООРДИНАТАЛАР

— жарык чыгаруучулардын абалын Жердин борборуна карата аныктоочу асман координаталар системасы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *