ГЕОАНТИКЛИНАЛЬ

(гео… ж-а антиклиналь) — жер кыртышынын геосинклиналь аймактарынын чегинде жекече, узак убакыт бою, акырындык м-н көтөрүлүүсүнөн пайда болгон айрым бөлүгү. Анын туурасы ондогон, узуну жүздөгөн км ге чейин жетет. Г. геосинклиналдан тоо тек катмар-ларынын дайыма эле чөгө бербеши, көпчүлүк учурда алардын бирдей эмес жайгашуусу, анча калың болбошу, метаморфизмдин начар өнүгүшү ж. б. м-н айырмаланат. Анын пайда болушу көбүнчө бир нече геол. мезгилдерге созулат. Геосинклиналдын өсүшүнүн акыркы стадиясында Г. бүктөлмө тоо системаларынын борб. бөлүгү (ядросу) болуп калат. Азыркы Г-дарга Куриль а-дары, Малайя архипелаги, байыркы Г-дарга Урал кырка тоосу, Кырг-нда Фергана тоо тизмеги, Нарын тоосу ж-а Кыргыз Ала-Тоосу ж. б. кирет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *