ГЕОАКУСТИКА

от2020

Ноя 28, 2020

акустиканын жер кыртышында пайда болуучу ун, ин-фраун ж-а улътраун кубулуштарын изилдөөчү бөлүгү. Буга табигый про-цесстер (Жер титирөөдөгү үндөр) ж-а жердин үстүңкү катмарынын түзүлүшүн серпилгич толкундун жардамы м-н изилдөө учурундагы акустикалык, сейсмдик чалгындоо, ультраүн жаңырыктары ж. б. кубулуштар да кирет. Акустикалык чалгындоо белгилүү бир жыштыктагы үн толкуну аркылуу жүргүзүлөт.

от 2020