ГЕНУЯ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ (1922)

— экон. ж-а финансы маселелери б-ча эл аралык конф-я. 10-апрелден 19-май-га чейин Генуя ш-нда (Италия) өтүп, ага 29 мамлекеттин өкүлү катышкан. РСФСРден да делегация барган. Делегациянын жетекчиси В. И. Ленин Генуяга бара албагандыктан, орун басары Г. В. Чичеринди жиберген. Делегация жалаң эле РСФСРдин эмес, бардык сов. респ-калардын та-ламдарын жактаган. Конф-я Улуу Британиянын демилгеси м-н чакырылган. Г. к-нын официалдуу максаты Борб. ж-а Түш. Европаны экон. жагынан калыбына келтирүү эле, бирок иш жүзүндө импер. өлкөлөр саясий ж-а экон. жактан Советтер респ-касына кысым жасап, Россияда «тынчтык жолу менен» капит. тартипти кайра орноткулары келген. Капит. өлкөлөр бирдиктүү антисов. фронт түзөбүз деп коркутуп, Россиянын падышалык ж-а Убактылуу өкмөттөрүнүн карыздарынын баарын Совет өкмөтүнө жүктөө, чет өлкөлүк капиталисттердин Совет бийлиги мамлекеттештирген ишканаларын өздөрүнө кайтаруу, тышкы соодада моно-полияны жойдуруу сыяктуу талаптар койгон. Бирок сов. делегация В. И. Лениндин көрсөтмөсү б-ча бул талаптардын баарын четке кагып, чет элдик интервенция ж-а блокада Совет мамлекетине канча зыян (39 млрд алтын акча) келтирсе, ошонун баарын төлөн берүүнү талап кылып, кайра импер. өлкөлөргө доо койгон. Сов. дипломатия Г. к-нын жүрүшүндө импер. өлкөлөрдүн ич ара пикир келишпестиктеринен пайдаланып, алардын бирдиктүү фронтун бузуп, Германия м-н Рапалл договорун түзүүгө (к. Совет-Германия договорло-ру жана келишимдери), дипл. мамилелерди калыбына келтирүүгө жетишкен.
Ад.: История дипломатии, 2 изд., т. 3, М., 1965, с. 249—304.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *