ГЕНРИ

— Бирдиктердин эл аралык ж-а МКСА системасындагы индукция-луулуктун ж-а өз ара индукциялуу-луктун чен бирдиги. Америка физи-ги Ж. Генринин ысмынан коюлган. Кыскача белгилениши: гн, эл аралык Н. Өткөргүчтөгү токтун бир калыпта өзгөрүшүнүн ылдамдыгы 1 сен да 1 ампер болгон кезде өткөргүчтүн уч-тарында электр кыймылдаткыч: күчү 1 волътко барабар болгон контурдун индукциялуулугу 1 гн болот.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *