ГЕНРИ ЗАКОНУ

от2020

Ноя 28, 2020

— туруктуу темп-ра-да газдардын суюктуктарда эригич-тигинин басымга көз карандылыгы ж-дөгү закон. Г. з. б-ча берилген суюктукта эриген газдардын эригич-тиги ошол газдын басымына түз пропорциялуу. Г. з-на идеалдык эритме-лер ж-а аз эрип, эриткич м-н хим. бирикме бербеген гана газдар баш иет. Бул законду 1803-ж. англ. окумуштуу У. Генри ачкан.

от 2020