ГЕНОЦИД

от2020

Ноя 28, 2020

(гр. genos —уруу, урук ж-а лат. caedo — өлтүрөм) ■— калктын айрым тобун расалык, улуттук же диний кыйкым м-н кырган адамзатка каршы оор кылмыштын бири. Г. кылмышы бийликти «жогорку» раса жүргүзүүгө тийиш деген фаш. теория м-н ажырагыс байланышта. Экинчи дүйн. согушта (1939—45) гитлерчи-лердин бейкүнөө элди (көбүнчө славян ж-а еврейлерди) кырышы Г-ге айкын далил. Кийин ТАР м-н Роде-зияда Г. м-н апартхейд үстөм саясат болуп калды. 1965-ж. ООН расизмдин бардык формаларын (анын бутагы болгон Г-ди да) жоюу ж-дө конвенция кабыл алды. Сов. Союзу м-н башка соң. өлкөлөрдө расалык, улуттук, диний айырмалыкты кодулоого катуу тыюу салынган ж-а аны козгоочулар закон б-ча жазаланат.

от 2020