ГЕНОФОНД

от2020

Ноя 28, 2020

(ген ж-а фонд) — организмдин тиги же бул түрүнүн попу-ляциясындагы гендердин ар кандай фермаларынын (аллелдер) составы ж-а саны. «Г.» терминин орус илим-позу А. С Серебровский киргизген (1928).

от 2020