ГЕНИЙ

— 1) байыркы рим дининде ж-а мифологиясында адамды өмүр бою коштоп жүргөн ак санатай дух; 2) чыг-лык жөндөмдүүлүктүн эң жог. көрүнүшү, о. эле андай жөндөмгө ээ адам. Г. жөндөм, зээн, талант сыяктуу асыл сапаттардын жеткен чеги, алардын баарын өзүндө айкалышты-рат, жаңы сапаттагы эмгектер жаратат, чыг-лыктын али белгисиз жолдорун ачат. Чыг-лыктын тигил же бул тармагында (илим, ад-т, иск-во ж. б.) ушундай жөндөмдүүлүк көрсөткөн адамдар Г. деп аталат. Г. адатта ар тараптуу өнүгүп, өзүнүн чыг-лык мүмкүнчүлүгүн түрдүү жактарда көрсөтөт. Ф. Энгельс Маркстын Г-ли-ги ж-дө айтып келип, Г. таланттан айырмалана турганын белгилеген: «Маркс баарыбыздан жогорураак турган, алысыраак көргөн, көбүрөөк ж-а тезирээк түшүнгөн. Маркс гений болгон, биз бар болгону талант элек. Маркс болбосо биздин теориябыз өзүнүн азыркы децгээлиндей абалга эч жетпейт эле. Ошондуктан анын ысмы м-н бул теориянын аталышы адилет» (Маркс К., Энгельс Ф., Тан. чыг., 2-т., Фр., 1960, 437-6.).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *