ГЕНЕРАЦИЯ

от2020

Ноя 28, 2020

(лат. generatio — төрөлүү, көбөйүү), туугандык жакындыгы жалпы ата-тегине бирдей алыстыкта турган уку м-т укум, популя-циядагы организмдер тобу. Мис, адамда — ата-энеси, балдары ж-а неберелери Г-нын үч тизмегин түзөт

от 2020