ГЕНЕРАТОР

от2020

Ноя 28, 2020

(лат. generator — өндүргүч) — ар кандай продукцияны өндүрүүчү (ацетилен, муз, буу, газ ге-нераторлору), электр энергиясын иштеп чыгаруучу (электр машиналуу, буу турбиналуу, гидротурбиналуу, лампалуу, импульстуу, радио сигналдар Г. ж. б.) же энергиянын бир түрүн башка түрдөгү энергияга (ультраүн термелтүүчү Г.) айландыруучу түзүлүш, аппарат же машина.

от 2020