ГЕНЕРАТОР — КЫЙМЫЛДАТКЫЧ СИСТЕМАСЫ

— электр кыймылдаткыч система. Мында жумуш аткаруучу туруктуу токтун электр кыймыл-даткычы генератордон азыктандыры-лат. О. эле кыймылдаткыч да, генератор да дүүлүктүргүчкө көз караңды эмес. Генератор асинхрондук же синхрондук электр кыймылдаткычы аркылуу иштетилет. «Г-к». с. негизинен ылдамдыкта ар кандай чоңдукка өзгөртүү же аны өзгөчө жөнгө салуу, моментин өзгөртүү ж. б. талап кылынган электр кыймылдаткыч системаларда колдонулат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *