— электр кыймылдаткыч система. Мында жумуш аткаруучу туруктуу токтун электр кыймыл-даткычы генератордон азыктандыры-лат. О. эле кыймылдаткыч да, генератор да дүүлүктүргүчкө көз караңды эмес. Генератор асинхрондук же синхрондук электр кыймылдаткычы аркылуу иштетилет. «Г-к». с. негизинен ылдамдыкта ар кандай чоңдукка өзгөртүү же аны өзгөчө жөнгө салуу, моментин өзгөртүү ж. б. талап кылынган электр кыймылдаткыч системаларда колдонулат.

от 2020