ГЕНЕРАЛ

(лат. generalis — жалпы, башкы дегенден) —куралдуу күчтөрдүн жог. башкаруучу составына тиешелүү аскердик наам же чин. Г. чини 1-жолу 16-к-да Францияда пайда болгон. Рев-яга чейин орус армия- ;* ‘ сында Г.-майор, * Г.-лейтенант, инфантерия (жөө *. TS аскер) Г-ы, ат- ‘ , , „ч чандар Г-ы, ар- ■* , ‘* ‘-, \i тилдерин Г-ы, ин- А . *- ‘$’ V ‘ женер-генерал, Г.- ■$&■ «‘1Щ ий?-я фельдмаршал де- J ^ s.- «‘* («*■ ген чиндер бол- * Ж. gt•) -гон. СССР Жог. ■-<* ■** ‘■ «■»■ Советинин Прези- г ф Гендель. диумунун Указы б-ча (1940-ж. 7-май) Сов. Армияда Г.-майор, Г.-лейтенант, Г.-полковник, армия Г-ы деген наамдар, о. эле куралдуу күчтөрдүн бардык түрлөрүнө Г.-майордон Г.-полковникке чейинки тийиштүү аттар кошулуп айтылчу (мис, авиациянын Г.-майору) наамдар белгиленген.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *