ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР

— 1) падышалык Россиядагы ген.-губернатор-луктун (бир же бир нече губерния) башында турган жерг. администрациянын жог. чиновниги. 1775-жылда-гы губерниялык реформага чейин ал губернатордун кызматынан эч кандай айырмаланган эмес. Е. И. Пугачёв-дун жетекчилиги м-н 1773—75-ж. чыккан дыйкандар согушу басылгандан кийин Г.-г-го чоң бийлик укугу берилген. Ал администрациянын ишин көзөмөлдөп, крепостной дыйкандардын, падышалык Россиянын эзилген элдеринин көтөрүлүштөрүн басып турган. Г.-г. 1917-ж. жоюлган. 2) Британия Ынтымагына кирген мамлекеттердин мурдагы доминиондорундагы англ. король дайындаган мамлекет башчысы.

Ад.:   Б р о ш к и н Н. П., История государственных учреждений дореволюционной России, 2 изд., М., 1968.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *