ГЕНЕРАЛЬНЫЙ

от2020

Ноя 28, 2020

(лат. generalis дегенден) — жалпы, башкы. Мис, партиянын генеральный багыты — партиялык жог. инстанциялар (КПССтин съезди, БКнын пленуму) тарабынан белгиленчү, ар бир этапта конкреттүү шартка ылайык партиянын саясатын аныктоочу негизги багыт.

от 2020